Certifierade och utbildade inom
Enskilda Vatten & Avlopp

Allt inom Grävning - Schaktning - Anläggning - & Snöröjning.

Välkommen att höra av dig till oss när du behöver en erfaren grävare eller hjullastare.

 • V-A 
 • Husdräneringar 
 • Husgrunder 
 • Garageinfarter 
 • Väg-  / Gårdsjusterningar 
 • Markarbeten 
 • Stenpirar / Muddringar 
 • Jordvärme 
 • Trekammarbrunnar
 • Kabelgrävning
 • Rivningar
 • Tomtplanering 
 • Urgrävningar
 • Skogsdikning 
 • Skogsbilvägar 

VÄRMESLINGOR UTOMHUS?
Javisst! Håll rent från snö och is. Entréer/trappor, garageuppfarter och infarter. Halkfritt, smidigt och bevarar materialet då ingen saltning behövs.
Välkommen till en enklare vardag!

Beställ offert

Lidströms Last är utbildade och certifierade gällande  enskilda vatten & avlopp.

Hälften av Sveriges 900 000 enskilda avlopp kommer att behöva byggas om de närmaste 15 åren. Det betyder mycket jobb för maskinentreprenörer. För att göra ett bra jobb krävs kunskaper i såväl projektering som utförande, och att känna till vilka krav som ställs på en anläggning.


Hur står det till mer just ert enskilda avlopp? Kontakta oss så kommer vi ut och gör en bedömning och åtgärdsplan skulle det krävas justering.

Ledningskollen är en tjänst för att minska antalet avgrävningar av ledningar, kablar och annan nedgrävd infrastruktur.
Du som tomtägare som skall anlita ett företag som ska gräva eller schakta för dig kan använda Ledningskollen för att snabbt och enkelt få korrekta underlag från alla berörda ledningsägare.