Vi utför allt inom mark och anläggning i norrbotten

Välkommen att höra av dig till oss när du behöver en erfaren grävare.

  • Husdränering
  • Husgrunder
  • Vatten & Avlopp
  • Trekammarbrunnar
  • Markarbeten (Infarter, gårdjusteringar,tomtplanering)
  • Skogsbilvägar, skogsdikning
Beställ offert

Hälften av Sveriges 900 000 enskilda avlopp kommer att behöva byggas om de närmaste 15 åren. Det betyder mycket jobb för maskinentreprenörer. För att göra ett bra jobb krävs kunskaper i såväl projektering som utförande, och att känna till vilka krav som ställs på en anläggning.

 

Hur står det till mer just ert enskilda avlopp? Kontakta oss så kommer vi ut och gör en bedömning och åtgärdsplan skulle det krävas justering.

Ledningskollen är en tjänst för att minska antalet avgrävningar av ledningar, kablar och annan nedgrävd infrastruktur.
Du som tomtägare som skall anlita ett företag som ska gräva eller schakta för dig kan använda Ledningskollen för att snabbt och enkelt få korrekta underlag från alla berörda ledningsägare.